حضور شرکت داروسازی پارسینه در ایران فارما 1401

  1. داروسازی پارسینه
  2. رویدادها
  3. حضور شرکت داروسازی پارسینه در ایران فارما 1401

نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما 1401) به‌ عنوان بزرگترین گردهمایی تخصصی دارویی ایران، توسط سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو و با مشارکت گسترده شرکت‌های داروسازی داخلی و خارجی، انجمن‌ها و سندیکاها و سایر نهادهای مرتبط برگزار گردید.

شرکت داروسازی پارسینه در کنار شرکتهای داروسازی معتبر داخلی و خارجی هر سال حضوری فعال در ایران فارما داشته است. 

آخرین مطالب
سایر رویدادها
فهرست