بازدید از شرکت داروسازی یاس کویر میبد

  1. داروسازی پارسینه
  2. رویدادها
  3. بازدید از شرکت داروسازی یاس کویر میبد

بازدید بخش بازرگانی و تولید شرکت داروسازی پارسینه از خطوط تولید شرکت داروسازی یاس کویر میبد

 شرکت داروسازی پارسینه همواره در تلاش است با برگزاری جلسات با مدیران و مسولین فنی کارخانجات معظم داروسازی، سایت های تولید معتبر و دارای گواهینامه GMP را جهت تولید محصولات با کیفیت خود ارزیابی و انتخاب نماید.

از این رو با بازدید از خطوط  تولید و برگزاری جلسه با حضور مسئول فنی و مدیر تولید کارخانه داروسازی یاس کویر میبد نکات و موارد جهت کسب اطمینان از تولید با کیفیت محصولات در این کارخانه محترم به عمل آمد.

آخرین مطالب
سایر رویدادها
فهرست